Persondatapolitik for Fremkald Nyt Lederskab – Bronte ApS

I FNL forbereder jeg mig på fremtiden ved at implementere mit ledelsessystem til håndtering af persondata. Mit system er overskueligt, nemt og enkelt at anvende for mig i det daglige arbejde, og jeg vil til enhver tid sørge for, at jeg er rustet til at opfylde kravene i lovgivningen på dette område.

Min persondatapolitik fortæller dig, hvordan jeg behandler dine data.

Dataansvar

Jeg tager din databeskyttelse alvorligt

Det er afgørende for mig, at mine kunder og samarbejdspartnere har tillid til, at jeg udelukkende behandler persondata, når det er nødvendigt af saglige grunde, og at jeg passer godt på dem. Jeg er opmærksom på, at persondata ikke er min ejendom, men noget jeg låner i en begrænset periode og sletter, når jeg ikke længere har en saglig grund til at opbevare dem.

Behandling af persondata

Jeg behandler denne type data om dig

Jeg behandler data om dig af saglige årsager for bl.a. at kunne yde en god service, sikre høj kvalitet i opgaver samt give mine kunde og samarbejdspartnere den bedste vejledning.

Jeg behandler følgende opgaverelaterede persondata:

Navn

Adresse

Kontaktoplysninger

Kontaktlog, når vi har været i dialog

Jeg anvender følgende databehandlere, som dine data kan være registreret hos af saglige årsager, herunder hosting:

Zoom

Convertkit

Microsoft Outlook

Jeg behandler kun nødvendige persondata

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun persondata, som er nødvendige for mig.

Det faglige og saglige formål er afgørende for, hvilken type data om dig, det er nødvendigt at indsamle, behandle og opbevare. Dette gælder også omfanget af data, idet jeg ikke har flere persondata registreret end netop det, som er relevant.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, de var indsamlet til.

Jeg indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Jeg sikrer mig dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata, medmindre jeg har et lovmæssigt grundlag for at indhente dem. Jeg oplyser dig om grundlaget og om formålet med at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte mig.

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis det bliver nødvendigt at videregive dine persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, indhenter jeg dit samtykke og informerer om, hvad dine data bliver brugt til og til hvilket formål.

Sikkerhed

Jeg beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Jeg følger faste, interne procedurer for at sikre informationssikkerhed. Via min IT-leverandør beskytter jeg dine persondata mod at gå tabt, blive ændret, blive offentliggjort eller gjort tilgængelige for uvedkommende.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver dem.

Hvis du mener, at de data, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet ved at kontakte mig. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du har mulighed for at klage over min behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

>