Skal vi udvikle din organisations indre bæredygtighed sammen?

Human Revolutionary Rights HRR

Indre bæredygtighed

Fremkald en organisation, der bygger på menneskelighed og psykologisk tryghed.

De 12 menneskerettigheder HRR er det menneskelige fundament, der hjælper jer med at skabe en organisation, som mennesker bliver tiltrukket af og trives i.

 Jeg faciliterer workshops og 1:1 samtaler med udgangspunkt i de 12 menneskerettigheder i indre bæredygtighed.

Vil du skabe en menneskelig organisation?

Kan de 17 verdensmål redde verden herunder klimakrisen og de andre kriser?

 Svaret er desværre nej.

 Vi er nødt til at redde den indre menneskelige klimakrise først.

Det gør vi ved at få ro på dit og organisationens nervesystem, så vi rigtigt kan tage os af de 17. verdensmål.

Derfor har Human Revolutionary Rights HRR udviklet de 12 menneskerettigheder, HHR for at sikre mennesket retten til egen indre bæredygtighed. Til egen gavn. Til gavn for organisationerne. Og til gavn for planeten.

For ja: Vi har FNs menneskerettigheder. De sikrer os ytringsfrihed, religionsfrihed, foreningsfrihed, retten til ikke at blive tortureret, etc. Disse rettigheder beskytter os imidlertid ikke mod de indre ubalancer. Ubalancer i form af stress, konstante krav om produktivitet, vækst og mere vækst samt forventninger om, at mennesket er teknologisk til stede næsten døgnet rundt – for blot at nævne nogle af dem.

Menneskerettighederne har derfor behov for et supplement. Et supplement, der skal sikre os retten til at være mennesker; til at leve et liv, hvor vi har overskud til at gøre det, der er meningsfuldt for os og for verden; til at leve efter vores indre kompas og integritet – vores natur – og ikke efter forældede strukturer og regler.

Vi har brug for at sikre menneskers ret til indre bæredygtighed. Og vi har brug for rammer, der understøtter psykologisk tryghed.

De 12 Human Revolutionary Rights (12 HRR) er et sådant supplement og ramme. De understøtter os i den indre transformation og sikrer os psykologisk tryghed, som der er brug for, så vi har overskud til løse de ydre bæredygtige udfordringer, og leve det liv, der er rigtig for os. 

For at gøre arbejdet med de 12 HRR håndgribeligt, har Human Revolution udviklet HRR-boksen, Code of Human Behavior, så vi sammen kan skabe ansvarlige, sunde, menneskelige organisationer.

 De 12 HRR er udviklet af Human Revolution.

 Jeg samarbejder med Human Revolution og faciliterer workshop og 1:1 samtaler.

Workshop og 1:1 samtale

Jeg hjælper jer med at designe jeres kultur med de 12 menneskerettigheder som inspiration og fundament. Vi gør det sammen gennem workshops og samtaler for at sikre en god start på jeres arbejde med den indre bæredygtighed.

 Har jeres kultur brug for et kærligt løft ?

Jeg arbejder særligt med rettighederne

Når jeg arbejder med ledere og organisationer, har jeg særligt fokus på rettighederne 03, 06, 08, 09 og 10

Tal fra Sundhedsstyrelsens undersøgelse i 2021 siger, at 29,1 % af de adspurgte oplever et højt stress niveau. I 2017 var det 25,1 %, så udviklingen går den forkerte vej.

De 12 rettigheder faciliterer indre bæredygtighed og psykologisk tryghed

OVERSIGT OVER DE 12 RETTIGHEDER 

>